Lenovo Motion Control 2.5.1.225

Lenovo Motion Control 2.5.1.225

PointGrab – 69,2MB – Shareware – Windows
Điều khiển chuyển động của Lenovo là một chương trình miễn phí mang lại cho bạn công nghệ nhận dạng cử chỉ. Điều khiển chuyển động Lenovo suppots các ứng dụng sau đây:
-Windows Media Player
-Windows Media Player Classic
-Windows Live Gallery
-Picasa
-Windows Photo Viewer
-Adobe Reader
-Microsoft PowerPoint.

Tổng quan

Lenovo Motion Control là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi PointGrab.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Lenovo Motion Control là 2.5.1.225, phát hành vào ngày 19/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/11/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.1.107, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Lenovo Motion Control đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 69,2MB.

Lenovo Motion Control Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Lenovo Motion Control!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có Lenovo Motion Control cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản